Hotararea AGA nr.10 din 29.04.2011 privind Situațiile financiare ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2010

HOTĂRÂREA NR. 10

din data de 29.04.2011

Adunarea Generală a Asociaţilor,

Având în vedere :

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se aprobăSituațiile financiare ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2010, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se acordă mandat Preşedintelui Asociaţiei, dl. Nicolae Ioţcu să semneze în numele şi pe seama membrilor asociaţi, Situaţiile Financiare ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2010.

Art. 3 Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

Art. 4 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 21, alin. 2 din Statutul Asociaţiei.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

NICOLAE IOŢCU MARIAN TOADER