Hotararea AGA nr. 10/12.10.2018 privind aprobarea Regulamentului serviciului

aici, puteti descarca Hotararea nr. 10/12.10.2018 privind aprobarea Regulamentului consolidat al serviciului public de alimentare cu apă si canalizare din aria de competenta a UAT-urilor membre ale ADIACJA si anexele la aceasta