Hotărârea AGA nr. 1/16.02.2017 privind aprobarea modificarii documentelor statutare prin Act Aditional nr. 6