Hotărâre privind acordarea avizului conform pentru ROF S.C. Compania de Apă Arad S.A.

aici, puteți consulta proiectul de Hotărâre AGA a ADIACJA privind acordarea avizului conform pentru Regulamentul de organizare si functionare al S.C. Compania de Apa Arad S.A.