Hotarare AGA nr. 18/17.12.2019 privind aprobarea modificării documentelor statutare prin Actul Aditional nr. 9/2019

aici, puteti accesa Hotararea AGA nr. 18/17.12.2019 și anexele la aceasta