Convocare AGA la sediul Consiliului Județean Arad, Sala de ședințe

Subscrisa „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad cu sediul în Arad, b-dul Revoluţiei, nr. 81, jud. Arad, având C.I.F. 24986974, legal reprezentată prin Preşedinte, dl. Ioţcu Nicolae,

            În baza prevederilor art. 20, alin. (1) şi (2) din Statutul  „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad” şi a dispoziţiilor O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile,

            VĂ CONVOACĂ

            Pentru data de 13.01.2010, ora 11,  la adresa Str. Corneliu Coposu, FN,  sala de şedinţe din incinta Consiliului Judeţean Arad, unde va avea loc Adunarea Generală a Asociaţilor cu următoarea

             ORDINE DE ZI :

1.      Aprobarea Declaraţiei de Angajament a S.C. Compania de Apă Arad S.A. întocmită în calitate de  solicitant de finanţare pentru realizarea proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”.

2.      Diverse

            IMPORTANT DE ŞTIUT !

I.          Potrivit Statutului „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Aradcvorumul necesar pentru a fi statutară Adunarea Generală a Asociaţilor şi pentru a se putea vota punctul 1 de pe ordinea de zi, este de 100% din totalul membrilor asociaţi.            Absenţa de la această şedinţă şi a unui singur asociat va bloca lucrările Adunării Generale a Asociaţilor şi implicit va determina blocarera proiectului de finantare.  

II.        Pentru aprobarea punctului 1 de pe Ordinea de Zi nu este necesară desemnarea unui reprezentant cu mandat special.

            La şedinţa A.G.A. va participa reprezentantul  autorităţii publice locale/judeţene, desemnat cu mandat general prin Statutul Asociaţiei.

Pentru orice lămuriri suplimentare, vă rugăm, să aveţi în vedere următoarele date de contact:

                   Adresă poştală: Arad, str. Sabin Drăgoi 2-4, jud. Arad, cod poştal 310178

                        Număr fax : 0357 819596, 0357 440040, 257-270981

                        Număr telefon : 0770377115, 0770377080

                        e-mail : contact@adiac-arad.com

                     PREŞEDINTE,

                    NICOLAE IOŢCU