Aviz CTE nr. 11475 din 25.08.2010 privind revizuire SF

aici puteti descarca Avizul CTE nr. 11475 din 25.08.2010 prin care operatorul regional S.C. Compania de Apa Arad S.A. a avizat favorabil revizuirea studiului de Fezabilitate