(ANEXA nr. 29) Proiect ACT Aditional nr. 6 la CDG

aici, puteti descarca proiectul de act aditional nr. 6 la CDG, avizul favorabil al MDRAPFE,  anexa la actul aditional nr. 6 la CDG in care se gasesc HCJ/HCLprin care s-a aprobat inventarul bunurilor din domeniul public al UAT potrivit căruia se actualizeaza lista bunurilor concesionate către operatorul regional