[ANEXA 5] Studiu de fezabilitate pentru proiectul “Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul ARAD”

Partile scrise ale studiului de fezabilitate pentru proiectul “Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul ARAD” pot fi descarcate aici

Partile desenale ale studiului de fezabilitate pentru proiectul “Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul ARAD” pot fi descarcate aici