(ANEXA 41) proiect de ACT ADITIONAL NR. 16 la CDG

Puteti descarca proiectul de Act Aditional nr. 16 la Contractul de Delegare a Gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, materialul suport și proiectul de HCL orientativ: