[anexa 39] Proiect de HCL/HCJ pentru aprobarea Actului Aditional nr. 15/2020 la CDG

Puteti descarca modelul orientativ de de HCL/HCJ pentru aprobarea modificării Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de alimentare cu apă și de canalizare prin actul aditional nr. 15:

Puteti descarca materialele suport ale propunerii de modificare CDG prin act aditional nr. 15: