(anexa 38) proiect de HCJ/HCL pentru aprobarea modificarii CDG prin act aditional nr. 14/2020

Puteti descarca proiectul de HCJ/HCL pentru modificarea CDG prin act aditional nr. 14/2020:

si documentatia aferenta constand in:

– HCL/HCL-urile ce fac obiectul modificarii listei bunurilor date in concesiune,

– adresa ADIACJA catre AM POIM pentru informare cu privire la intentia de modificare CDG,

– adresa AM POIM nr. 1060/15.01.2020,

– proiectul de act aditional nr. 14/2020 la CDG