{anexa 32} Proiect de Regulament al serviciului de alimentare cu apa si canalizare

aici, puteti descarca Proiectul de Regulament al serviciului public de alimentare cu apa si canalizare din aria de competență a unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației, și anexele la acesta.