[Anexa 30] Proiect Act Aditional nr. 7 la CDG

aici, puteti descarca documentatia aferenta proiectului de act aditional nr. 7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor de alimentare cu apa si decanalizare, înregistrat sub nr. 648/30.12.2009.