[ANEXA 26] Proiect Act adiţional de modificare CDG – 2015

aici, puteţi decărca proiectul de Hotararea AGA pentru aprobarea adiţionării, în anul 2015, prin  Act Aditional, a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.  648/30.12.2009 precum şi întreaga documentaţie aferentă