[ANEXA 17] – ACT ADITIONAL NR. 2/2012 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului

Actul aditional nr 2/2012 la CDG il puteti descarca aici.

Lista bunurilor ce fac obiectul aditionari, o puteti descarca aici.

Propunerea CAA privind modificarea CDG o puteti descarca aici.

Avizul AM POS Mediu pentru modificarea CDG il puteti descarca aici.