Acte semnate, stampilate – SCANATE

  1. [ANEXA 2] Caietul de sarcini + tabele + anexe – descarca aici
  2. [ANEXA 3] Regulamentul serviciului –  descarca aici;    
    • Anexe regulament serviciu – descarca aici
  3. [ANEXA 4] Studiu de oportunitate – descarca aici
  4. [ANEXA 6] Masterplan – descarca aici
  5. [ANEXA 13] Studiu de fezabilitate – descarca aici