Act Aditional la Statutul ADIACJA februarie 2010

 POSTAT   in data de :

 2010-02-12

  13:58:59 

nr.840/12.02.2010

Anunţ

Vă supunem atenţiei faptul că au  fost elaborate cele două proiecte de modificare a  Actului Constitutiv şi  a Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi

publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad”, pentru îndeplinirea deplinei conformităţi cu prevederile HG. Nr. 855/2008.

       Proiectele de modificare a documentelor mai sus menţionate le  supunem  dezbaterii publice, în conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin (2) al Legii nr. 52/2003 privind tranparenţa decizională.

Propunerile şi sugestiile dvs. pot fi trimisepe adresa contact@adiac-arad.com, în termenul legal prevăzut de legislaţia în vigoare.

Director executiv

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară

Apă Canalizare judeţul Arad

Ing.ec. Marius Ştefan Toma

ACT ADIŢIONAL LA

STATUTUL

Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi

publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare

„Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad”

            Membrii asociaţi, în baza Hotărârii nr.   /  2010 adoptată în şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor au hotărât modificarea integral, pentru deplina conformitate cu prevederile HG. Nr. 855/2008, a Statutului Asociaţiei înscris prin Certificatul de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial nr. 19/15.04.2008, dosar nr. 2799/55/2008 cu încheierea nr. 1981/24.03.2008 a Judecătoriei Arad, iar acesta va avea următorul conţinut:

•I.        Asociaţii:      

•1.     Judeţul Arad, prin Consiliul Judeţean Arad, cu sediul în Arad, Str. Corneliu Coposu, FN, jud. Arad, reprezentat de Preşedintele Consiliului Judeţean, Ioţcu Petru Nicolae, CNP ………….., domiciliat în , Judeţul, Str. ………., Nr. …, Bl…., Sc…, Et…, Ap. .., CI seria …, nr. ………., eliberat de Pol. , la data de ………….., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr . ………………………..

•2.     Municipiul Arad, prin Consiliul Local Municipal Arad, cu sediul în B-dul Revoluţiei, nr. 75, Arad, reprezentat de Falcă Gheorghe, în calitate de Primar, CNP …………………, domiciliat în , Str…………….., Nr…., CI seria … nr…….., eliberat de ………….., la data de……., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ……………….

•3.     Oraşul Curtici, prin Consiliul Local Municipal Curtici, cu sediul în Curtici, str. Primăriei, nr. 47, Jud. Arad, reprezentat de A.Aniţei Nicolae în calitate de Primar, CNP………………., domiciliat în Oraşul Curtici, Judeţul Arad, Str……………, nr…, CI seria … nr…, eliberat de…………., la data de ……………., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………………

•4.     Oraşul Ineu, prin Consiliul Local Ineu, cu sediul în Ineu, str. Republicii, nr. 5, Jud. Arad, reprezentat de Mehelean  Gheorghe Nicolae, în calitate de Primar, CNP ………………, domiciliat în Oraşul , Judeţul, Str………, Nr.3…., CI seria … nr……., eliberat de ……….., la data de ………………,  legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………..

•5.     Oraşul Lipova, prin Consiliul Local Lipova, cu sediul in Lipova, str. Nicolae Bălcescu, nr. 26, jud. Arad, reprezentat de Jurcă Marius Florin, în calitate de Primar, CNP …………………, domiciliat în Oraşul, Judeţul , Str. …………….., Nr….., CI seria … nr. ……………., eliberat de…………., la data de …………….., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ……………………..

•6.     Oraşul Nădlac, prin Consiliul Local Nădlac, cu sedul în Nădlac, str. 1 Decembrie, nr. 24, jud. Arad, reprezentat prin Ciceac Vasile, în calitate de Primar, CNP …………………., domiciliat în Oraşul, Judeţul, Str………….., Nr….., CI seria …. nr……………., eliberat de ………….., la data de…………., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ……………………

•7.     Oraşul Pâncota, prin Consiliul Local Pâncota, cu sediul în Pâncota, str. T. Vladimirescu, nr. 68, jud. Arad, reprezentat prin Pîncotan Ioan-Monel, în calitate de Viceprimar, CNP ………………., domiciliat în Oraşul Pâncota, Judeţul Arad, Str…………, Nr…., CI seria …..nr…………., eliberat de ……………., la data de ………….., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………………….

•8.     Oraşul Pecica, prin Consiliul Local Pecica, cu sediul în Pecica, str. 2, nr. 150, jud. Arad, reprezentat prin Antal Petru, în calitate de Primar, CNP ……………….., domiciliat în Oraşul , Str……., bloc ……, etaj …., apartament ….,Judeţul Arad, CI seria ….. nr………… eliberat de………………, la data de ………………,legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr………………….

•9.     Oraşul Sântana, prin Consiliul Local Sântana, cu sediul în Sântana, str. Ghioceilor, nr. 42, jud. Arad, reprezentat prin Enache Viorel, în calitate de Primar, CNP …………….., domiciliat în Oraşul , Judeţul , Str. …………., Nr. ….., CI seria …… nr…….., eliberat de ……….., la data de ……………., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………………….

•10.  Comuna Apateu, prin Consiliul Local Apateu, cu sediul în Apateu, nr. 364, jud. Arad, reprezentat prin Bondor Aurel, în calitate de Primar, CNP ………………., domiciliat în Comunau, sat u, Nr. ……, Judeţul Arad, CI seria …. nr…….., eliberat de SPCLEP , la data de …………, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ……………………

•11.  Comuna Cermei, prin Consiliul local Cermei, cu sediul în Cermei, nr. 403, jud. Arad, reprezentat prin Vesa Ioan Daniel, în calitate de Primar, CNP ………………, domiciliat în Comuna , Judeţul, CI seria …. nr……….., eliberat de………….., la data de …………….,  legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………………….

•12.  Comuna Covăsânţ, prin Consiliul Local Covăsânţ, cu sediul în Covăsânţ, nr. 319, jud. Arad, reprezentat prin Balint Traian Gheorghe, în calitate de Primar, CNP………………., domiciliat în Comuna , , nr……., Judeţul , CI seria…..nr……….., eliberat de ……………, la data de…………., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ………………….

•13.  Comuna Dezna, prin Consiliul Local Dezna, cu sediul în Dezna, str. Avram Iancu, nr. 63, jud. Arad, reprezentat prin Pop Maria, în calitate de Primar, CNP ………………., domiciliat în Comuna Dezna, Judeţul Arad, Str………….., Bl…., Et…., Ap…., CI seria … nr……, eliberat de …………., la data de………, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ……………….

•14.  Comuna Dieci, prin Consiliul Local Dieci, cu sediul în Dieci, nr.139 A, jud. Arad, reprezentat prin Crişan Ioan, în calitate de Primar, CNP ……………., domiciliat în Comuna, Sat , Nr. ….., Judeţul , CI seria … nr…….., eliberat de ……….., la data de ……….., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ……………………..

•15.  Comuna Dorobanţi, prin Consiliul Local Dorobanţi, cu sediul în Dorobanţi, nr.410, jud. Arad, reprezentat prin Almaşi Vicenţiu Pavel, în calitate de Primar, CNP……….., domiciliat în Comuna , Judeţul  Nr….., CI seria … nr……, eliberat de ……., la data de ……., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ……………………..

•16.  Comuna Fântânele, prin Consiliul Local Fântânele, cu sediul în Fântânele ,nr.115, jud. Arad, reprezentat prin Otlăcan Emil Nicolae, în calitate de Primar, CNP……….., domiciliat în Comuna Fântânele, Nr…., Judeţul Arad, CI seria … nr……, eliberat de ………, la data de …….., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………………………..

•17.  Comuna Felnac, prin Consiliul Local Felnac, cu sediul în Felnac, nr.330, jud. Arad, reprezentat prin Selegean Corneliu Nicolae, în calitate de Primar, CNP …………, domiciliat în Comuna , Nr….., Judeţul, CI seria ….. nr……, eliberat de …..la data de ……., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………………..

•18.  Comuna Ghioroc, prin Consiliul Local Ghioroc, cu sediul în Ghioroc, nr.89, jud. Arad, reprezentat prin Luca Mircea Traian, în calitate de Primar, CNP …………, domiciliat în Comuna, Sat , Nr….., Judeţul Arad, CI seria … nr….., eliberat de ………., la data de …….., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………………….

•19.  Comuna Gurahonţ, prin Consiliul Local Gurahonţ, cu sediul în Gurahonţ ,str. Avram Iancu nr. 29, jud. Arad reprezentat prin Dorel Ştefan Mustea, în calitate de Viceprimar, CNP ………., domiciliat în , Nr…., Judeţul , CI seria ….. nr….., eliberat de ………, la data de …….., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ……………………

•20.  Comuna Iratoşu, prin Consiliul Local Iratoşu, cu sediul în Iratoşu, nr.1, jud. Arad, reprezenatat prin Lăcătuş Gheorghe Dimitrie, în calitate de Primar, CNP ………………..,domiciliat în Comuna  Iratoşu nr……, Judeţul Arad , CI seria …. nr. ……, eliberat de….. , la data de …………….., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………………….

•21.  Comuna Livada, prin Consiliul Local Livada, cu sediul în Livada, nr. 106, jud. Arad, reprezentat prin Şerb Militon, în calitate de Primar, CNP…………, domiciliat în Comuna Livada nr. …., Judeţul Arad , CI seria ….nr. ……, eliberat de ………, la data de ……., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………………….

•22.  Comuna Macea, prin Consiliul Local Macea, cu sediul în Macea, nr. 262, Jud. Arad, reprezentat prin Mercea Ioan, în calitate de Primar, CNP………..,domiciliat în Comuna Macea  nr. …., Judeţul , CI seria …. nr…………, eliberat de ………., la data de ……….., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………………….

•23.  Comuna Olari, prin Consiliul Local Olari, cu sediul în Olari, nr. 315, jud. Arad, reprezentat prin Muscă Ştefan, în calitate de Primar, CNP ………., domiciliat în Comuna  ,  nr. …., Judeţul  , CI seria … nr……, eliberat de ……….., la data de …………., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………………….

•24.  Comuna Păuliş, prin Consiliul Local Păuliş, cu sediul în Păuliş, nr.1, jud. Arad, reprezentat prin Nicoară Petru, în calitate de Primar, CNP ………., domiciliat în C nr. …., Judeţul d , CI seria …. nr. ……., eliberat de ………. , la data de …………,  legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………………….

•25.  Comuna Pilu , prin Consiliul Local Pilu, cu sediul în Pilu, str. Principală nr. 69, jud. Arad, reprezentat prin Drăgan Dan Lucian , în calitate de Primar, CNP……….., domiciliat în Comuna  Pilu,….. , Judeţul Arad , CI seria ….. nr. ……………., eliberat de ………… , la data de ……………………..,  legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ……………………………..

•26.  Comuna Săvârşin, prin Consiliul Local Săvârşin, cu sediul în Săvârşin nr. 37, jud. Arad, reprezentat prin Pleş Gheorghe, în calitate de Primar, CNP …………., domiciliat în Comuna Săvârşin ,Sat Valea Mare, nr. ….., Judeţul  Arad, CI seria …. nr……., eliberat de ……….. , la data de ……….., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………………….

•27.  Comuna Seleuş, prin Consiliul Local Seleuş, cu sediul în Seleuş, nr.200, jud. Arad, reprezentat prin Branc Cristian , în calitate de Primar, CNP ………….., domiciliat în Comuna Seleuş,Sat Seleuş , nr. …., Judeţul Arad, CI seria… nr………., eliberat de ….., la data de …………., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ………………………

•28.  Comuna Şagu, prin Consiliul Local Şagu, cu sediul în Şagu, nr.219, reprezentat prin Brăneţ Emilia, în calitate de Primar, CNP …………….., domiciliată în Comuna Şagu nr. …., Judeţul Arad , CI seria … nr. ……., eliberat de …………, la data de ……….., legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………………….

•29.  Comuna Şepreuş, prin Consiliul Local Şepreuş, cu sediul în Şepreuş, nr.298, reprezentat prin Incicău  Simion , în calitate de Primar, CNP ………….., domiciliat în Comuna ş , nr. …., Judeţul , CI seria …. nr. ………, eliberat de …………. Criş , la data de …………, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………………….

•30.  Comuna Şicula, prin Consiliul Local Şicula, cu sediul în Şicula, nr.200, reprezentat prin Radiţa Aurel Mircea , în calitate de Primar, CNP…………….., domiciliat în Comuna , , nr. …., Judeţul  , CI seria …. nr. …., eliberat de ….., la  data de …………, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………………….

•31.  Comuna Şimand, prin Consiliul Local Şimand, cu sediul în Şimand, nr.1119, reprezentat prin Şimon Ioan Dan , în calitate de Primar, CNP …………….., domiciliat în Comuna  nr. ….. , Judeţul  , CI seria ….. nr. …….., eliberat de  …………., la data de …………., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………………….

•32.  Comuna Şiria, prin Consiliul Local Şiria, cu sediul în Şiria, str. Regiment 85, nr. 184, reprezentat prin Bot Valentin, în calitate de Primar,  CNP ………….., domiciliat în Comuna Şiria ,str……nr. …, Judeţul   CI seria… nr. ……, eliberat de ………….,la data de ……….., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………………….

•33.  Comuna Şofronea, prin Consiliul Local Şofronea, cu sediul în Şofronea, nr.187, reprezentat prin Babău Ioan, în calitate de Primar, CNP ………….., domiciliat în Comuna  , nr.  …., Judeţul ,  BI seria … nr. …., eliberat de …………., la data de ………….., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………………….

•34.  Comuna Târnova, prin Consiliul Local Târnova, cu sediul în Târnova, nr.734, reprezentat prin Farcaşiu Florin, în calitate de Primar, CNP …………….., domiciliat în Comuna nr. …..,Judeţul  , CI seria …. nr………, eliberat de ……….. , la data de …………., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ……………………

•35.  Comuna Vladimirescu, prin Consiliul Local Vladimirescu, cu sediul în Vladimirescu, str Revoluţiei, nr.4, reprezentat prin Crişan Ioan, în calitate de Primar, CNP ……………, domiciliat în Comuna Vladimirescu, str. ……………. nr. ….., Judeţul Arad , CI seria ….nr. ………….., eliberat de ………….. , la data de ……….., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………………….

•36.  Comuna Zăbrani, prin Consiliul Local Zăbrani, cu sediul în Zăbrani, nr. 95, reprezentat prin Toader  Marian, în calitate de Primar, CNP …………., domiciliat în Comuna i, nr. …., Judeţul  Arad , CI seria … nr. …., eliberat de ………. , la data de …………., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………………….

•37.  Comuna Zădăreni, prin Consiliul Local Zădăreni, cu sediul în Zădăreni, nr. 28, reprezentat prin Petri  Doina , în calitate de Primar, CNP ………..,  domiciliată în Comuna nr. …., Judeţul  ,  CI seria …. nr. ……, eliberat de …………, la data de ………., legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………………….

•38.  Comuna Zărand, prin Consiliul Local Zărand, cu sediul în Zărand, nr.512, reprezentat prin Moţ Ion Florin, în calitate de Primar, CNP …………… , domiciliat în , nr. ….., Judeţul , CI seria … nr. …… , eliberat de …………., la data de …………, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………………….

•39.  Comuna Zimandu Nou, prin Consiliul Local Zimandu Nou, cu sediul în Zimandu Nou, nr. 248, reprezentat prin Vidran Dorel Gheorghe, în calitate de Primar, CNP …………., domiciliat în Comuna  nr. …., Judeţul, CI seria …. nr. ………. , eliberat de ……… , la data de ………….., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………………….

denumiţi colectiv asociaţii şi individual asociatul,

ne exprimăm voinţa de a coopera şi de a ne asocia în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, în cadrul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „ Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad” (denumită în continuare Asociaţia), persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, în scopurile prevăzute la art. 4 din prezentul statut.

            CAPITOLUL  I

            Denumirea, sediul şi durata Asociaţiei

Art. 1. – Denumirea Asociaţiei este „ Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad„, conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 58180 din 21.12.2007, eliberată de Ministerul Justiţiei. Asociaţia va avea ştampilă şi însemne proprii.

            Art. 2. – (1) Sediul Asociaţiei este în România, Judeţul Arad, Municipiul Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4.

            (2) Sediul Asociaţiei va putea fi mutat în orice alt loc aflat pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre, în baza unei hotărâri a adunării generale a Asociaţiei sau a consiliului director, conform prezentului statut.

            Art. 3. – Asociaţia este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

            CAPITOLUL  II

            Scopul şi obiectivele Asociaţiei

            Art. 4. – (1) Asociaţia se constituie în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare (denumit în continuare Serviciul) pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre (denumită în continuare aria Serviciului), precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului (denumită în continuare strategia de dezvoltare);

            (2) Asociaţii declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociaţiei este interesul general al locuitorilor de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătăţirea calităţii Serviciului, în condiţiile unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei şi principiul „poluatorul plăteşte”, atingerea şi respectarea standardelor europene privind protecţia mediului, precum şi creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.

            (3) Modalitatea de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza în baza unui contract de delegare a gestiunii (denumit în continuare contractul de delegare) atribuit direct, conform prevederilor art. 31^1 din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 21^1 din Legea nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare, unui operator regional, astfel cum este acesta definit de art. 2 lit. g^1) din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, al cărui capital social va fi deţinut integral de unităţi administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei (denumit în continuare operatorul).

            Art. 5. – (1) Obiectivele Asociaţiei sunt următoarele:

            a) să încheie contractul de delegare cu operatorul, prevăzut la art. 17 alin. (2) lit. a) din prezentul statut, în numele şi pe seama asociaţilor, care vor avea împreună calitatea de delegatar, conform art. 30 din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

            b) să exercite drepturile specifice de control şi informare privind operatorul, conform prezentului statut şi actului constitutiv al acestuia;

            c) să constituie interfaţa pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autorităţile administraţiei publice locale în ceea ce priveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune a Serviciului, în scopul de a coordona politicile şi acţiunile de interes intercomunitar;

            d) să aprobe strategia de dezvoltare a Serviciului;

            e) să monitorizeze derularea proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;

            f) să monitorizeze executarea contractului de delegare şi să informeze regulat asociaţii despre aceasta;

            g) să identifice şi să propună orice acţiuni vizând realizarea obiectivelor Asociaţilor în legătură cu Serviciul:

            1. asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte, sursele necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare şi/sau baza-suport a contractării de credite rambursabile ori parţial rambursabile, iar, pe de altă parte, să nu se depăşească limitele de suportabilitate ale populaţiei;

            2. aplicarea principiului solidarităţii;

            3. implementarea şi aplicarea permanentă a principiului „poluatorul plăteşte”;

            4. creşterea progresivă a nivelului de acoperire al Serviciului;

            5. buna prestare din punct de vedere tehnic a Serviciului şi gestiunea administrativă şi comercială eficientă a acestuia;

            6. menţinerea calităţii tehnice şi întreţinerea eficientă a echipamentelor şi lucrărilor legate de Serviciu;

            7. buna gestiune a resurselor umane;

            h) să acorde sprijin asociaţilor şi operatorului în vederea obţinerii resurselor financiare necesare implementării strategiei de dezvoltare.

            (2) Pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei, prin prezentul statut asociaţii mandatează Asociaţia, conform art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, să exercite în numele şi pe seama lor următoarele drepturi şi obligaţii legate de Serviciu:

            a) elaborarea şi aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, precum şi a programelor de protecţie a mediului;

            b) coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor, de amenajare a teritoriului, urbanism şi mediu;

            c) urmărirea, monitorizarea şi raportarea indicatorilor de performanţă ai Serviciului, stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii în vederea asigurării gestionării şi administrării Serviciului de către operator pe criterii de eficienţă economică şi managerială şi aplicarea măsurilor corective şi a penalităţilor prevăzute de contractul de delegare, în situaţia în care operatorul nu respectă nivelul indicatorilor de performanţă şi eficienţă la care s-a obligat şi nu asigură continuitatea Serviciului;

            d) consultarea asociaţiilor de utilizatori în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale şi a modalităţilor de organizare şi funcţionare a Serviciului;

            e) medierea conflictelor dintre utilizatori şi operator, la cererea uneia dintre părţi;

            f) monitorizarea şi controlul modului de respectare a obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de operator prin contractul de delegare cu privire la:

            (i) modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operator, în special respectarea indicatorilor de performanţă, inclusiv în relaţia cu utilizatorii;

            (ii) modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilităţi publice, mai ales exploatarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a sistemelor de utilităţi publice sau a altor bunuri aparţinând patrimoniului public şi/sau privat al asociaţilor, afectate Serviciului;

            (iii) asigurarea protecţiei mediului şi a domeniului public;

            (iv) asigurarea protecţiei utilizatorilor;

            g) solicitarea de informaţii cu privire la nivelul şi calitatea Serviciului furnizat/prestat şi cu privire la modul de întreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a asociaţilor, încredinţate pentru realizarea Serviciului;

            h) invitarea operatorului pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relaţia cu utilizatorii Serviciului;

            i) stabilirea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a delegării prevăzute în contractul de delegare;

            j) aprobarea, de la data la care asociaţii hotărăsc trecerea la un sistem de tarif unic, a modulului de formare şi a stabilirii preţurilor şi tarifelor, respectiv ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor propuse de operator;

            k) monitorizarea respectării angajamentelor asumate de către delegatar faţă de operator prin clauzele contractuale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii Serviciului;

            l) elaborarea şi aprobarea caietului de sarcini şi a regulamentului Serviciului, consolidat şi armonizat pentru întreaga arie a Serviciului;

            m) păstrarea, în condiţiile legii, a confidenţialităţii datelor şi informaţiilor economico-financiare privind activitatea Operatorului, altele decât cele de interes public.

            CAPITOLUL  III

            Patrimoniul Asociaţiei

            Art. 6. – (1) Patrimoniul Asociaţiei este compus din bunurile şi resursele proprii, necesare acoperirii cheltuielilor de organizare şi funcţionare şi desfăşurării activităţilor proprii, pe de o parte, şi din dreptul de folosinţă gratuită asupra unor bunuri din domeniul public sau privat al asociaţilor, acordat sau ce va fi acordat Asociaţiei de către asociaţi.

            (2) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 39.000 lei, constituit din contribuţia în numerar şi/sau în natură a asociaţilor, după cum urmează:

            (3) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei poate include şi dreptul de folosinţă gratuită sau nu, pe termen limitat/nelimitat, a unor bunuri aparţinând domeniului public şi/sau privat al asociaţilor, altele decât bunurile ce compun sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare aferente Serviciului, sau bunuri aparţinând unor persoane juridice interesate şi care bunuri servesc scopului Asociatiei. Punerea la dispoziţia Asociaţiei a bunurilor de către membrii asociaţi sau de către orice persoană juridică interesată se va face prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului/persoanei juridice interesate.

            Art. 7. – Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele:

    a) contribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile asociaţilor şi alte contribuţii de la bugetele locale ale acestora;

    b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;

    c) donaţii, sponsorizări sau legate;

    d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de prezentul statut.

             Art. 8. – Asociaţia nu are calitatea de operator şi nu va desfăşura activităţi economice.

            Art. 9. – Asociaţia are un buget propriu de venituri şi cheltuieli. Situaţiile financiare se întocmesc şi se publică în conformitate cu legislaţia în vigoare.

            CAPITOLUL  IV

            Asociaţii

            Art. 10. – Asociaţii au următoarele drepturi:

            a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei, prin reprezentanţii lor în aceste organe;

            b) să participe la luarea hotărârilor care privesc activitatea Asociaţiei, conform prevederilor prezentului statut;

            c) să primească, la cerere, toate informaţiile disponibile care privesc activitatea Asociaţiei.

            Art. 11. – Asociaţii au următoarele obligaţii:

            a) să respecte statutul, actul constitutiv şi hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei;

            b) să plătească cotizaţia anuală în cuantumul ce a fost aprobat de Adunarea Generală a Asociaţilor prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli întocmit pentru exerciţiul financiar al fiecărui an calendaristic, plata urmând să se facă în 4 (patru) rate egale/trim. la începutul fiecărui trimestru dar nu mai târziu de prima luna a fiecărui trimestru.

            c) să promoveze şi să participe activ la acţiunile desfăşurate de Asociaţie;

            d) să participe, prin reprezentanţii lor, la şedinţele adunării generale a Asociaţiei.

            Art. 12. – (1) Calitatea de asociat încetează în cazul retragerii sau excluderii din Asociaţie, conform prevederilor prezentului articol.

            (2) Retragerea din Asociaţie nu poate avea loc decât în situaţia în care asociatul respectiv se retrage unilateral din contractul de delegare. Dacă oricare dintre asociaţi doreşte să se retragă din contractul de delegare şi, respectiv, din Asociaţie, acest asociat va notifica preşedintelui Asociaţiei şi celorlalţi asociaţi intenţia sa. Preşedintele Asociaţiei va convoca adunarea generală a Asociaţiei în cel mult 30 de zile de la data primirii unei astfel de notificări.

            (3) Adunarea generală a Asociaţiei va analiza consecinţele retragerii şi modificările care se impun la actul constitutiv al operatorului căruia i s-a atribuit direct contractul de delegare a gestiunii serviciului şi/sau la contractul de delegare (în special în ceea ce priveşte investiţiile), conform prevederilor contractului de delegare, şi va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului statut şi a actului constitutiv al Asociaţiei.

            (4) În cazul în care un asociat nu aprobă contractul de delegare ce urmează să fie încheiat cu operatorul prevăzut la art. 17 alin. (2) lit. a) din prezentul statut sau se retrage unilateral din contractul de delegare după semnarea acestuia, indiferent că retragerea are loc înainte sau după intrarea în vigoare a contractului de delegare, acest asociat va fi exclus din Asociaţie.

            Este asimilat refuzului de a delega gestiunea Serviciului şi neadoptarea, în două şedinţe consecutive ale autorităţii deliberative a respectivului asociat, a hotărârii de aprobare a delegării gestiunii Serviciului către operatorul prevăzut la art. 17 alin. (2) lit. a) din alte motive decât un vot negativ.

            Adunarea generală va hotărî excluderea din Asociaţie, va analiza consecinţele excluderii şi modificările ce se impun la contractul de delegare (în special cu privire la investiţii), conform prevederilor acestuia, şi va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului statut şi a actului constitutiv al Asociaţiei.

            (5) Orice asociat care se retrage sau este exclus din Asociaţie este obligat să plătească:

            a) sumele corespunzătoare rambursării de către operator a împrumuturilor contractate pentru finanţarea dezvoltării (modernizare, reabilitare, bunuri noi, indiferent dacă sunt extinderi sau înlocuiri) infrastructurii aferente Serviciului respectivului asociat, de care a beneficiat în perioada în care a fost membru al Asociaţiei, plus cheltuielile aferente acestor împrumuturi;

            b) sumele corespunzătoare investiţiilor de care a beneficiat în perioada în care a fost membru al Asociaţiei, altele decât cele prevăzute la lit. a);

            c) sumele prevăzute ca despăgubiri în contractul de delegare.

            Art. 13. – Asociaţia poate accepta noi membri, cu acordul tuturor asociaţilor şi cu încheierea unui act adiţional la prezentul statut, prin care noii membri sunt menţionaţi în preambulul statutului. Orice unitate administrativ-teritorială care devine membru al Asociaţiei acceptă în totalitate prevederile prezentului statut şi deleagă gestiunea Serviciului operatorului, prin act adiţional la contractul de delegare ce va fi semnat de Asociaţie în numele şi pe seama unităţii administrativ-teritoriale respective.

            CAPITOLUL  V

            Organele Asociaţiei

            Adunarea generală a Asociaţiei

            Art. 14. – (1) Adunarea generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi reprezentanţii asociaţilor, desemnaţi prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale acestora.

            (2) Fiecare asociat va depune toate diligenţele pentru a-şi asigura reprezentarea permanentă în cadrul adunării generale a Asociaţiei.

            (3) Hotărârile de numire/revocare/înlocuire a reprezentanţilor vor fi transmise în copie asociaţilor şi preşedintelui Asociaţiei în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data emiterii lor.

            (4) Sunt numiţi în calitate de membri ai primei adunări generale:

            Art. 15. – Adunarea generală a Asociaţiei alege dintre membrii săi preşedintele Asociaţiei, care are atribuţiile prevăzute în prezentul statut şi care reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţii, cu excepţia situaţiilor în care se prevede expres altfel.

            Art. 16. – (1) Adunarea generală a Asociaţiei îndeplineşte atribuţiile care îi revin conform art. 21 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, precum şi atribuţiile speciale prevăzute de prezentul statut, în exercitarea competenţelor privind Serviciul delegat conform mandatului încredinţat de către asociaţi prin prezentul statut, precum şi drepturile speciale de control asupra operatorului prevăzut la art. 17 alin. (2) lit. a) din prezentul statut.

            (2) Atribuţiile adunării generale a Asociaţiei cu privire la activitatea proprie sunt:

            a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;

            b) acordarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului director pentru perioada încheiată, pe baza raportului de activitate prezentat adunării generale de consiliul director;

            c) aprobarea situaţiilor financiare ale Asociaţiei pentru exerciţiul financiar încheiat şi a proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei pentru următorul exerciţiu financiar;

            d) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director;

            e) alegerea şi revocarea membrilor comisiei de cenzori şi stabilirea regulilor generale de organizare şi funcţionare a comisiei de cenzori;

            f) aprobarea organigramei şi a politicii de personal a Asociaţiei, inclusiv a organizării aparatului tehnic al Asociaţiei;

            g) aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociaţie în nume propriu, a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro;

            h) modificarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei;

            i) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

            j) aprobarea primirii de noi membri în Asociaţie, precum şi a retragerii şi excluderii unor membri din Asociaţie;

            k) aprobarea cotizaţiei anuale;

            l) orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de prezentul statut.

            (3) Atribuţiile adunării generale a Asociaţiei cu privire la exercitarea mandatului acordat de asociaţi, conform art. 5 alin. (2), sunt:

            a) aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, precum şi a programelor de protecţie a mediului, elaborate şi prezentate de consiliul director al Asociaţiei, conform art. 23 alin. (3) lit. a);

            b) aprobarea măsurilor propuse în rapoartele de monitorizare a executării contractului de delegare, elaborate şi prezentate de consiliul director, conform art. 23 alin. (3) lit. g);

            c) aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a Serviciului prevăzute în contractul de delegare;

            d) aprobarea stabilirii, ajustării şi modificării preţurilor şi tarifelor propuse de operator de la data la care asociaţii hotărăsc trecerea la un sistem de tarif unic;

            e) adoptarea de hotărâri privind aplicarea măsurilor corective şi a penalităţilor prevăzute de contractul de delegare în situaţia în care operatorul nu respectă nivelul indicatorilor de performanţă;

            f) aprobarea caietului de sarcini şi a regulamentului Serviciului, consolidat şi armonizat pentru întreaga arie a Serviciului, elaborate şi prezentate de consiliul director conform art. 23 alin. (3) lit. b).

            g) păstrarea, în condiţiile legii, a confidenţialităţii datelor şi informaţiilor economico – financiare privind activitatea operatorului, altele decât cele de interes public.

            (4) Adunarea generală a Asociaţiei adoptă, de asemenea, orice hotărâri în exercitarea drepturilor speciale de informare şi de control asupra operatorului, acordate Asociaţiei conform art. 17 alin. (2) lit. a) pct. 4 din prezentul statut.

            Art. 17. – (1) În temeiul art. 16 alin. (3), adunarea generală a Asociaţiei hotărăşte asupra aspectelor legate de obiectivele Asociaţiei, având în vedere interesul comun al asociaţilor, în special:

            a) operatorul;

            b) strategia de dezvoltare;

            c) politica tarifară;

            d) contractul de delegare.

            (2) În legătură cu acestea, asociaţii convin:

            a) Operatorul

            1. Operatorul, înfiinţat potrivit art. 31^1 din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, va fi o societate comercială înfiinţată în una dintre formele prevăzute de legislaţia privind societăţile comerciale, având ca acţionari/asociaţi toate sau o parte din unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei.

            2. Operatorul va avea ca obiect principal de activitate furnizarea Serviciului pentru asociaţi.

            3. Asociaţia va fi consultată cu privire la propunerile de modificare a actului constitutiv al operatorului înainte de aprobarea acestora. Autorităţile deliberative ale asociaţilor care sunt în acelaşi timp şi acţionari/asociaţi ai operatorului vor respecta avizul Asociaţiei.

            4. În aplicarea prevederilor art. 31^1 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea exercitării de către Asociaţie a controlului direct şi a influenţei dominante asupra deciziilor strategice şi/sau semnificative ale operatorului, asociaţii care sunt acţionari/asociaţi ai operatorului acordă Asociaţiei, potrivit prezentului statut, dreptul de a:

            a) propune lista de persoane din rândul cărora adunarea generală a operatorului are dreptul să numească membrii consiliului de administraţie al operatorului;

            b) propune revocarea membrilor consiliului de administraţie al operatorului;

            c) propune introducerea unei acţiuni în justiţie împotriva membrilor consiliului de administraţie al operatorului pentru prejudiciile aduse acestuia;

            d) acorda avizul conform asupra regulamentului de organizare şi funcţionare al operatorului înainte de aprobarea acestuia de către consiliul de administraţie al societăţii;

            e) acorda avizul conform asupra programului de activitate şi strategiei propuse de consiliul de administraţie al societăţii înainte de aprobarea acestora de către adunarea generală a operatorului;

            f) acorda avizul conform asupra propunerii de înfiinţare de filiale, cu condiţia ca obiectul principal de activitate al acestora să nu îl constituie captarea, tratarea şi distribuţia apei (cod CAEN 3600) sau colectarea şi epurarea apelor uzate (cod CAEN 3700);

            g) acorda avizul conform asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut de legea societăţilor comerciale şi a celor prevăzute în contractul de delegare, asupra destinaţiei şi cuantumului acestora, necesar pentru ca adunarea generală a Operatorului să poată lua o hotărâre în acest domeniu;

            h) aviza propunerile de modificare a actului constitutiv al operatorului înainte de adoptarea lor;

            i) fi informată, în aceeaşi măsură ca oricare acţionar/asociat al operatorului, despre activitatea acestuia.

            b) Strategia de dezvoltare

            1. Asociaţia va asigura elaborarea şi aprobarea strategiei de dezvoltare. Pe baza strategiei de dezvoltare vor fi stabilite investiţiile necesare atingerii obiectivelor prevăzute de această strategie şi prioritizarea acestora, precum şi planul de implementare şi analiza macrosuportabilităţii. Planurile de investiţii vor fi actualizate periodic, ţinând seama de strategia de dezvoltare.

            2. Sursele de finanţare a investiţiilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană sau de instituţii financiare, fonduri de la bugetul de stat sau de la bugetele locale ale asociaţilor, fondurile proprii sau atrase ale operatorului.

            3. Listele de investiţii prioritare şi planurile de finanţare a acestora vor fi discutate în şedinţele adunării generale a Asociaţiei şi aprobate de autorităţile deliberative ale asociaţilor beneficiari ai investiţiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investiţiilor), precum şi ale asociaţilor deserviţi de bunurile rezultate în urma investiţiilor. Acestea vor fi anexate la contractul de delegare şi fac parte integrantă din acesta.

            4. Studiile de fezabilitate aferente listelor de investiţii vor fi supuse avizului consultativ al Asociaţiei înainte de a fi aprobate de autorităţile deliberative ale Asociaţilor beneficiari ai investiţiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investiţiilor).

            c) Politica tarifară

            1. Fiecare autoritate deliberativă a asociaţilor va aproba tarifele care vor fi aplicate de operator pentru furnizarea Serviciului aflat în competenţa acesteia, conform politicii tarifare stabilite de Asociaţie şi după consultări prealabile în cadrul acesteia. Tarifele vor fi stabilite, ajustate şi modificate conform legislaţiei în vigoare.

            2. De îndată ce asociaţii vor hotărî trecerea la un sistem de tarif unic în cadrul contractului de delegare, Asociaţia va avea atribuţia de a aproba stabilirea, ajustarea şi modificarea acestui tarif unic, în numele şi pe seama acestora.

            d) Contractul de delegare a gestiunii Serviciului

            1. Contractul de delegare va fi semnat, pe de o parte, de Asociaţie, în numele şi pe seama asociaţilor care vor avea împreună calitatea de delegatar, şi, pe de altă parte, de operator.

            2. Prin contractul de delegare Asociaţia, în numele şi pe seama asociaţilor, va conferi operatorului dreptul exclusiv de a furniza Serviciul ca serviciu comunitar de utilităţi publice pe raza lor de competenţă teritorială, precum şi concesiunea exclusivă asupra bunurilor publice, care constituie sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare aferente Serviciului. Operatorul va fi responsabil de implementarea programelor de investiţii, va întreţine, moderniza, reabilita şi extinde sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare şi va gestiona Serviciul pe riscul şi răspunderea sa, conform dispoziţiilor contractului de delegare. Realizarea acestor responsabilităţi se face prin indicatori de performanţă care pot monitoriza implementarea sistemului.

            3. Asociaţia va monitoriza îndeplinirea de către operator a obligaţiilor ce îi incumbă în temeiul contractului de delegare.

            4. Asociaţia, în temeiul mandatului conferit de asociaţi prin prezentul statut, va exercita în numele şi pe seama acestora drepturile şi obligaţiile contractuale care le revin în calitate de delegatar.

            Art. 18. – Reprezentanţii în adunarea generală sunt răspunzători pentru activitatea lor în conformitate cu legislaţia în vigoare.

            Art. 19. – (1) Adunarea generală a Asociaţiei va fi convocată, ori de câte ori este necesar, de către preşedintele Asociaţiei sau de un număr de cel puţin 3 membri.

            (2) Convocarea va fi transmisă prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel puţin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data şedinţei  şi va cuprinde data, ora, locul şi ordinea de zi ale şedinţei.

            (3) În funcţie de problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei, convocarea va fi trimisă numai reprezentanţilor asociaţilor care au dreptul să participe şi să voteze cu privire la luarea respectivelor hotărâri conform prevederilor prezentului statut.

            (4) Şedinţele adunării generale a Asociaţiei vor fi conduse de preşedintele Asociaţiei sau, în absenţa acestuia (inclusiv în cazul în care asociatul al cărui reprezentant este preşedintele Asociaţiei nu participă la şedinţă deoarece nu este asociat implicat), de persoana desemnată de adunarea generală dintre membrii săi.

            (5) Adunarea generală va alege dintre participanţii la şedinţă un secretar, care va redacta procesul-verbal al şedinţei.

            (6) Procesul-verbal este semnat de preşedinte şi de secretar. O copie a procesului-verbal va fi transmisă, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data şedinţei fiecărui asociat, indiferent dacă reprezentantul acestuia a fost sau nu prezent la şedinţă.

            (7) Hotărârile adunării generale a Asociaţiei se consemnează într-un registru de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociaţiei.

            Art. 20. – (1) Fiecare asociat, prin reprezentantul său, are un vot egal în adunarea generală a Asociaţiei.

            (2) Pentru luarea hotărârilor care privesc numai anumiţi asociaţi, respectiv asociaţii în competenţa cărora este organizat şi funcţionează Serviciul la data şedinţei adunării generale, asociaţii beneficiari ai investiţiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investiţiilor), precum şi asociaţii deserviţi de bunurile rezultate în urma investiţiilor, denumiţi în prezentul statut asociaţi implicaţi, au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul şedinţei adunării generale doar pe reprezentanţii acestora.

            (3) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. a)-h) şi l) se iau în prezenţa a [trei pătrimi] din numărul asociaţilor şi cu majoritatea voturilor asociaţilor prezenţi. Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generală este valabil întrunită indiferent de numărul de asociaţi prezenţi.

            (4) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (3) lit. b) şi e) şi la art. 16 alin. (4) se iau în prezenţa tuturor asociaţilor/asociaţilor implicaţi şi cu votul favorabil fie a cel puţin jumătate din numărul asociaţilor/asociaţilor implicaţi, care însumează cel puţin două treimi din numărul total al populaţiei tuturor asociaţilor/asociaţilor implicaţi, fie a cel puţin două treimi din numărul asociaţilor/asociaţilor implicaţi care însumează cel puţin jumătate din numărul total al populaţiei tuturor asociaţilor/asociaţilor implicaţi.

            Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generală este valabil întrunită indiferent de numărul de membri prezenţi.

            (5) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i)-k) şi art. 16 alin. (3) lit. a), c), d) şi f) se iau în prezenţa şi cu votul favorabil al tuturor asociaţilor, cvorum şi majoritate obligatorii la orice convocare.

            (6) În oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (3)-(5) de mai sus, dacă o hotărâre a adunării generale a Asociaţiei priveşte în mod direct Serviciul propriu sau bunurile care aparţin unui anumit asociat, nicio hotărâre nu poate fi luată fără prezenţa şi votul favorabil al reprezentantului acestuia.

            Pentru adoptarea hotărârilor în exercitarea atribuţiei prevăzute de art. 16 alin. (3) lit. a) din prezentul statut este necesar votul favorabil al reprezentantului judeţului, dacă acesta este membru al Asociaţiei.

            (7) În cazul în care reprezentantul unuia dintre asociaţi nu poate participa la şedinţa unei adunări generale la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentat al unităţii administrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop.

            Art. 21. – (1) Hotărârile adunării generale luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i)-k) şi art. 16 alin. (3) lit. a), c), d) şi f) nu pot fi votate de reprezentanţii asociaţilor în adunarea generală a Asociaţiei decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.

            (2) Hotărârile luate de adunarea generală a Asociaţiei trebuie aduse la cunoştinţa asociaţilor în termen de cel mult 5 (cinci) zile calendaristice de la data şedinţei. De asemenea, Asociaţia este obligată să publice toate hotărârile adunării generale pe propria pagină de internet sau pe pagina de internet a consiliului judeţean.

            (3) Asociatul care se consideră vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-o hotărâre a adunării generale a Asociaţiei, dintre cele luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (3) din prezentul statut, poate iniţia acţiune în justiţie, conform prevederilor legale în vigoare.

            (4) Adunarea generală a Asociaţiei poate delega consiliului director, prin hotărâre adoptată în aceleaşi condiţii ca cele prevăzute la art. 20 alin. (3), atribuţia privind aprobarea schimbării sediului Asociaţiei.

            Consiliul director

            Art. 22. – (1) Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din preşedintele Asociaţiei şi încă 2 (doi) numiţi de adunarea generală, pe o perioada de 4 ani. Componenţa consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor asociaţilor, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie.

            (2) Preşedintele Asociaţiei este şi preşedinte al consiliul director.

            (3) Membrii consiliului director sunt răspunzători pentru activitatea lor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

            (4) Sunt numiţi în calitate de membrii ai primului Consiliu Director:

            Art. 23. – (1) Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale şi exercită atribuţiile prevăzute de prezentul statut şi cele ce îi vor fi delegate de adunarea generală.

            (2) Consiliul director exercită următoarele atribuţii privind activitatea proprie a Asociaţiei:

            a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al exerciţiului financiar viitor şi proiectul programelor Asociaţiei;

            b) propune cuantumul cotizaţiei pentru anul următor, care se va include în proiectul de buget al Asociaţiei, supus spre aprobare adunării generale;

            c) aprobă actele juridice ce vor fi încheiate de Asociaţie în nume propriu, cu excepţia contractelor a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro;

            d) angajează personalul Asociaţiei, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de personal aprobate de adunarea generală şi ţinând cont de bugetul aprobat de adunarea generală;

            e) în relaţia cu Asociaţii, monitorizează plata cotizaţiei anuale de către aceştia la bugetul Asociaţiei şi decide măsurile care urmează să fie luate împotriva asociaţilor care nu şi-au achitat cotizaţia datorată în termenul prevăzut de prezentul statut;

            f) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

            (3) Consiliul director are următoarele atribuţii cu privire la exercitarea mandatului acordat de asociaţi, conform art. 5 alin. (2):

            a) asigură elaborarea strategiei de dezvoltare, utilizând principiul planificării strategice multianuale, a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorului, precum şi a programelor de protecţie a mediului, pe care le supune spre aprobare adunării generale a Asociaţiei;

            b) asigură elaborarea caietului de sarcini şi a regulamentului Serviciului, consolidat şi armonizat pentru întreaga arie a Serviciului, pe care le supune spre aprobare adunării generale;

            c) asigură coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnicoedilitare, în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor, de amenajare a teritoriului, urbanism şi mediu;

            d) asigură consultarea asociaţiilor utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale şi a modalităţilor de organizare şi funcţionare a Serviciului;

            e) solicită informaţii cu privire la nivelul şi calitatea Serviciului furnizat/prestat şi cu privire la modul de întreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a asociaţilor, încredinţate pentru realizarea Serviciului;

            f) monitorizează şi controlează modul de respectare a obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de operator prin contractul de delegare, cu privire la:

            (i) modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operator, în special respectarea indicatorilor de performanţă stabiliţi prin contractul de delegare, inclusiv în relaţia cu utilizatorii;

            (ii) gestionarea şi administrarea Serviciului de către operator pe criterii de eficienţă economică şi managerială;

            (iii) modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilităţi publice, mai ales exploatarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a sistemelor de utilităţi publice sau a altor bunuri aparţinând patrimoniului public şi/sau privat al asociaţilor, afectate Serviciului;

            (iv) asigurarea protecţiei mediului şi a domeniului public;

            (v) asigurarea protecţiei utilizatorilor, şi în acest sens elaborează rapoarte de monitorizare trimestriale pe care le prezintă adunării generale a Asociaţiei;

            g) asigură medierea conflictelor dintre utilizatori şi operator, la cererea uneia dintre părţi;

            h) invită operatorul pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relaţia cu utilizatorii.

(4) Membrii Consiliului Director sunt răspunzători pentru activitatea lor în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(5) Deciziile Consiliului Director se iau în prezenţa tuturor celor trei membri, cu votul favorabil a cel puţin doi dintre ei.

(6) Procesele verbale ale Consiliului Director se redactează de către unul dintre membrii consiliului, ales prin vot la începutul fiecărei şedinţe. Procesul verbal se semnează de către toţi membri Consiliului Director. Procesele verbale ale Consiliului Director şi deciziile acestuia se consemneaza într-un registru de procese verbale ce se păstrează la sediul Asociaţiei.

            Art. 24. – (1) Pentru realizarea scopului şi obiectivelor sale, Asociaţia va constitui un aparat tehnic propriu.

            (2) Aparatul tehnic va fi condus de un director executiv numit de consiliul director. Membrii aparatului tehnic vor avea statut de salariaţi ai Asociaţiei.

            (3) Din aparatul tehnic vor face parte cel puţin următoarele persoane:

            a) un secretar;

            b) un contabil;

            c) unul sau mai mulţi consilieri juridici;

            d) un număr suficient de specialişti pentru monitorizarea executării contractului de delegare, conform mandatului acordat Asociaţiei prin prezentul statut.

            (4) La calculul cuantumului propus al cotizaţiei anuale, consiliul director va lua în considerare sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare a aparatului tehnic al Asociaţiei.

            Art. 25. – (1) Consiliul director se întruneşte în şedinţe, cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui Asociaţiei.

            (2) Deciziile consiliului director se iau în prezenţa şi cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului director.

            (3) Consiliul director va alege dintre participanţii la şedinţă un secretar, care va redacta procesul-verbal al şedinţei. Procesele-verbale se semnează de toţi membrii consiliului director prezenţi. Deciziile consiliului director se consemnează în registrul de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociaţiei.

            Controlul financiar intern al Asociaţiei

            Art. 26. – (1) Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de o comisie de cenzori formată din minimum 3 membri numiţi de adunarea generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.

            (2) Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii.

            (3) Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.

            (4) Comisia de cenzori are atribuţiile prevăzute la art. 27^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005.

            (5) Membrii Comisiei de Cenzori sunt:

            CAPITOLUL  VI

            Dizolvarea şi lichidarea

            Art. 27. – Asociaţia se dizolvă:

            a) de drept;

            b) prin hotărârea instanţei judecătoreşti competente;

            c) prin hotărârea adunării generale.

            Art. 28. – Asociaţia se dizolvă de drept prin:

            a) imposibilitatea realizării scopului şi obiectivelor pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 (trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

            b) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu prezentul statut, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia să se constituie;

            c) reducerea numărului de asociaţi sub limita de 3, dacă acesta nu a fost completat în termenul legal prevăzut în acest scop.

            Art. 29. – Asociaţia se dizolvă prin hotărârea instanţei judecătoreşti competente când:

            a) scopul sau activitatea sa a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

            b) realizarea scopului său este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

            c) asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

            d) asociaţia a devenit insolvabilă.

            Art. 30. – (1) Lichidarea Asociaţiei se va face în condiţiile prevăzute de legislaţia privind asociaţiile.

            (2) Bunurile Asociaţiei rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, conform hotărârii adunării generale sau a instanţei judecătoreşti competente.

            Art. 31. – (1) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociaţiei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

            (2) Asociaţia îşi încetează existenţa la data radierii ei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

            CAPITOLUL  VII

            Dispoziţii finale

            Art. 32. – (1) Prezentul statut poate fi modificat doar prin acte adiţionale semnate de reprezentanţii tuturor asociaţilor, special împuterniciţi în acest scop.

            (2) Prezentul statut este guvernat de legea română. În situaţia în care intervin modificări ale legislaţiei în domeniu, prezentul statut va fi modificat în conformitate cu noile prevederi.

            (3) Toate disputele născute din sau în legătură cu acest statut, inclusiv orice problemă privind interpretarea, validitatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi deduse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.

            Prezentul act adiţional la statut a fost semnat în.. (…) exemplare originale, astăzi, data autentificării sale.

    ASOCIAŢII:

    1. Judeţul Arad,

prin Preşedintele Consiliului Judeţean, Ioţcu Petru Nicolae

semnătura _________________

L.S.

2. Municipiul Arad,

prin Falcă Gheorghe, în calitate de primar,

semnătura _________________

L.S.

3. Oraşul Curtici,

prin Aaniţei Nicolae în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

4. Oraşul Ineu,

prin Mehelean Gheorghe Nicolae , în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

5. Oraşul Lipova,

prin Jurcă Marius Florin , în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

6. Oraşul Nădlac,

prin Ciceac Vasile, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

7. Oraşul Pâncota,

prin Pîncotan Ioan-Monel, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

8. Oraşul Pecica,

prin Antal Petru , în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

9. Oraşul Sântana,

prin Enache Viorel, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

10. Comuna Apateu,

prin Bondor Aurel, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

11. Comuna Cermei,

prin Vesa Ioan Daniel, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

12. Comuna Covăsânţ,

prin Balint Traian Gheorghe, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

13. Comuna Dezna,

prin Pop Maria, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

14. Comuna Dieci,

prin Crişan Ioan, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

15. Comuna Dorobanţi,

prin Almaşi Vicenţiu Pavel , în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

16. Comuna Fântânele,

prin Otlăcan Emil Nicolae, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

17. Comuna Felnac,

prin Selegean Corneliu Nicolae, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

18. Comuna Ghioroc,

prin Luca Mircea Traian, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

19. Comuna Gurahonţ,

prin Dorel Ştefan Mustea, în calitate de viceprimar

semnătura _________________

L.S.

20. Comuna Iratoşu,

prin Lăcătuş Gheorghe Dimitrie, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

21. Comuna Livada,

prin Şerb Militon, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

22. Comuna Macea,

prin Mercea Ioan, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

23. Comuna Olari,

prin Muscă Ştefan, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

24. Comuna Păuliş,

prin Nicoară Petru, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

25.  Comuna Pilu

prin Drăgan Dan Lucian , în calitate de primar,

semnătura _________________

L.S.

26.Comuna Săvârşin,

prin Pleş Gheorghe, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

27. Comuna Seleuş,

prin Branc Cristian , în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

28. Comuna Şagu,

prin Brăneţ Emilia, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

29. Comuna Şepreuş,

prin Incicău Simion, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

30. Comuna Şicula,

prin Radiţa Aurel Mircea, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

31. Comuna Şimand,

prin Şimon Ioan Dan, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

32. Comuna Şiria,

prin Bot Valentin, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

33. Comuna Şofronea,

prin Babău Ioan, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

34. Comuna Tîrnova,

prin Farcaşiu Florin, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

35. Comuna Vladimirescu,

prin  Crişan Ioan, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

36. Comuna Zăbrani,

prin Toader Marian, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

37. Comuna Zădăreni,

prin Petri Doina, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

38. Comuna Zărand,

prin Moţ Ion Florin, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

39. Comuna Zimandu Nou,

prin Vidran Dorel Gheorghe, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.