Legislație

HOTĂRÂREA nr. 855 din 13 august 2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice

aici, pteti consulta HG nr. 855/2008, varianta actualizata la 04.04.2019

ORDONANŢA nr. 26 din 30 ianuarie 2000 (*actualizată*) cu privire la asociaţii şi fundaţii

aici, puteti consulta OG nr. 26 din 2000 cu privire la asociații si fundatii, varianta actualizata la 04.04.2019

OG 26 30/01/2000 – Portal Legislativ (just.ro)

LEGEA nr. 51/2016 a serviciilor comunitare de utilitati publice

aici, puteti consulta Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, varianta actualizata la 04.04.2019

LEGE 51 08/03/2006 – Portal Legislativ (just.ro)

LEGEA nr. 241 din 22 iunie 2006 (*actualizată*) serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

aici, puteti consulta Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si canalizare, varianta ctualizata la 04.04.2019

LEGE 241 22/06/2006 – Portal Legislativ (just.ro)

Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanta coorporativa a intreprinderilor publice

aici, puteti consulta Legea nr. 111 din 2016 pentru aprobarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanța coorporativa a intreprinderilor publice, varianta actualizata la 04.04.2019

Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale

aici, puteti consulta Legea nr. 215/2001 varianta actualizata la 04.04.2019

Ordinul 88/2007 pentru aprobarea regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apa si canalizare

aici, puteti consulta actul normativ varianta actualizata la 04.04.2019

Ordinul 89/2007 pentru aprobarea caietului de sarcini cadru al serviciului de alimentare cu apa si canalizare

aici, puteti consulta actul normativ varianta actualizata la 04.04.2019

HG 722/2016 pentru aprobarea normelor metodogice de aplicare a OUG 109/2011

aici, puteti consulta actul normativ varianta actualizata la 04.04.2019

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

aici, puteti consulta actul normativ varianta actualizata la 04.04.2019

Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

Regulamentul serviciului public de alimentare cu apa si canalizare

aici, puteti descarca Regulamentul 

Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare si Acte Aditionale la acest contract

aici, puteti consulta Contractul de delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa și de Canalizare nr. 648/30.12.2009 și actele aditionale încheiate la acest contract (pana la data de 09.04.2019)  

aici puteti consulta Actul Aditional nr. 11 la CDG 

aici puteti consulta Actul Aditional nr. 12 la CDG 

aici puteti accesa Actul Aditional nr. 13 la CDG 

aici, puteti descarca Actul Aditional nr. 14 la CDG 

aici, puteti descarca Actul Aditional nr. 15 la CDG 

aici, puteti descarca Actul Aditional nr. 16 la CDG 

Documente Statutare

aici, puteti consulta documentele statutare ale Asociației cu actele aditionale de actualizare/republicare dup caz