Solicitare CAA pentru majorare pret apă potabilă și tarif canalizare - epurare

aici, este publicată adresa nr. 13233/15.06.2021 a Companiei de Apă Arad S.A. prin care în temeiul legislatiei incidente, a CDG și a avizului ANRSCUP nr. 07651/10.06.2021 se solicită aprobarea prețului la apă poabilă și a tarifului de canalizare - epurare

aici, puteti descarca adresa nr. 14888 din 06.07.2021 a CAA prin care se comunică suplimentar fișele de fundamentare pentru modificarea prețului la apă potabilă și a tarifului la canalizare - epurare, completate cu modificările din avizul ANRSC nr. 907651 din 10.06.2021 

« Inapoi