PROIECT HCL PENTRU MODIFICAREA CDG PRIN ACT ADITIONAL NR. 21