Proiect de Hotarare nr. 15 privind alegerea presedintelui de sedinta AGA