Proiect de Hotarare AGA privind BVC/2019

aici, puteti consulta proiectul de hotărâre pentru aprobarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli al Asociației, intocmit pentru exercițiul financiar, anul 2019.