Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare si Acte Aditionale la acest contract

aici, puteti consulta Contractul de delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa și de Canalizare nr. 648/30.12.2009 și actele aditionale încheiate la acest contract (pana la data de 09.04.2019)  

aici puteti consulta Actul Aditional nr. 11 la CDG 

aici puteti consulta Actul Aditional nr. 12 la CDG 

aici puteti accesa Actul Aditional nr. 13 la CDG 

aici, puteti descarca Actul Aditional nr. 14 la CDG 

aici, puteti descarca Actul Aditional nr. 15 la CDG 

aici, puteti descarca Actul Aditional nr. 16 la CDG