[ANEXA 23] Proiect Act Aditional 3/2013 modificare CDG 2013

aici puteti descarca proiectul de Act Aditional nr. 3/2013 la CDG, Avizul favorabil al MMSC – AM cu privire la modificarea CDG precum si hotararile Cnsiliului Judetean Arad (inclusiv anexele la acestea) ce au determinat  aditionarea Contractului de Delegare. Noii membrii, ce au aderat la ADIACJA in anul 2014, vor completa  proiectul de act aditional cu datele de identificare ale fiecarei localitati in parte, inainte de a  solicita aprobarea  modificarii de CDG  in sedinta de CL.